Structuur en aandrijving eenheden Zaaris Elite Vloot.

Oorspronkelijk: 2018.

Elk schip van de Zaaris Elite Vloot (ZEV) bestond uit twee delen die gekoppeld waren met een di-phasic-hullconnection.
Eén deel, bol Alpha, was zichtbaar in de normaal ruimte en bevatte hoofdzakelijk hangaars, opslagruimtes en operatie- en wapenmodules.
In de huid van bol Alpha waren twaalf schijven aangebracht die uit konden schuiven tot harmonicatunnels met een lengte maximaal even groot als de diameter van de schijf. De harmonicatunnelschijf was zelf een kwart van de diameter van de Alpha bol. Met deze harmonicatunnels konden diverse schepen koppelen tot één groter schip, of tot een soort impromptu ruimtestation, naar gelang de behoefte.
Het andere deel, bol Beta, was dusdanig uit fase met het zichtbare deel van het heelal dat het in een andere dimensie hing en niet zichtbaar was via de normaal ruimte. Dit bevatte de machinekamerschil en de 56 inhoudsmodules met leef- en werkruimtes voor bemanningen, gasten en kolonisten in het geval van bemannende schepen. Bij onbemande schepen waren er geconcentreerde biomassa's aan boord die een soort kunstmatige hersens waren.
Beide delen namen exact dezelfde ruimte in beslag hetgeen mogelijk was door het uit fase zijn van het 'onzichtbare' gedeelte.
Alleen voor groot onderhoud, of bij totale refits, werd de Beta bol uit de andere dimensie gehaald en direct naast de Alpha bol geplaatst. Informeel jargon voor deze situatie was 'de ballen formatie' of 'de boezem formatie'. De eerste term werd vaak gebruikt in die situaties dat een schip was beschadigd geraakt, vooral op sukkelige wijze, en de tweede in het geval van refits omdat het scheepsdock dat de refit uitvoerde vaak gezien werd als de 'boezem' waarin het schip terugkeerde voor een 'wedergeboorte' van het schip. Beide termen hadden hun oorsprong in het Engelstalige gedeelte van de vlootcultuur: 'Balls' en 'Bosom'.
De admiraliteit vond dit informeel wel grappig maar bemoedigde deze termen niet. Vooral nadat admiraal Dorothy Freydeichelp-Veckeesh (admiraal 'Frey') de gevechtstaktiek 'Boezem Formatie' had bedacht waarbij twee ZEV schepen van dezelfde klasse koppelden om één superschip te vormen bestaande uit twee bollen. Dat 'Frey' zelf beschikte over een bijzonder mooie boezem had daar formeel niets mee te maken. Informeel echter had deze vrouw, die over een jeugdige en vooral stoute geest beschikte, deze term bewust daarom bedacht. Legendarisch waren de avonturen van de 'Boezem Formatie' van de NIS Freydeichelp-Veckeesh (voorheen NIS Galactic) en de NIS Andromeda. De formatie had zelfs een eigen naam: Freydeichelp-Veckeesh-Andromda.