Scifics Class (Multi Cruiser Component Carrier).

Oorspronkelijk: 2018.

Scifics Class ruimteschepen: Algemeen inzetbaar van defensie tot en met exploratie. Hun paarse kleur bezorgde hen de bijnaam 'Royals'.
Het waren multicomponentenschepen, bestaande uit 70 componenten (2 hoofdbollen en 68 balkvormige structuren genaamd cruisers), waarbij die componenten autonoom van elkaar konden opereren als onafhankelijke eenheden, met eigen namen, die, zelfs wanneer ze in de normale ruimte gescheiden waren, toch in alles één eenheid vormden dankzij multidimensionele, stabiele, permanente wormgaten.

Bekende schepen van de Scifics Class waren:
  1. NIS Villa Diodati
  2. NIS Wayne Manor
  3. NIS Villa Valentijn
  4. NIS Avengers Mansion
  5. NIS Château Picard
  6. NIS Lord Valentine's Castle
  7. NIS Castle Dracula
  8. NIS Hyperion Hotel
  9. NIS Hacienda de La Vega
  10. NIS Greystoke Manor