Sterren Imperium Zaaris.

Oorspronkelijk: 2018.

Het Sterren Imperium Zaaris (SIZ) werd gesticht in het jaar 3232 op de planeet Zaaris, 11 jaar nadat de planeet werd gekoloniseerd door mensen.
Op haar hoogtepunt besloeg het imperium de hele Laniakeasupercluster en nog enkele melkwegstelsels daarbuiten. De planeet Zaaris werd het Heilige Keizerlijke Paleis en de hoofdstad besloeg 12 melkwegstelsels:

 1. Milky Way Galaxy (na 12200 hernoemd tot Freydeichelp-Veckeesh Galaxy, kortweg 'Frey Galaxy', omdat Galaxy op zich ook al 'melkweg' of 'Milky Way' betekent)
 2. Andromeda Galaxy
 3. Triangulum Galaxy
 4. Dwingeloo 1 Galaxy
 5. Sculptor Galaxy
 6. Bode's Galaxy
 7. Circinus Galaxy
 8. Black Eye Galaxy
 9. Pinwheel Galaxy
 10. Whirlpool Galaxy
 11. Sunflower Galaxy
 12. Sombrero Galaxy

Al vroeg was de 'Artamofemsci' beweging bepalend voor de ontwikkeling van Zaaris. Kunst, Cultuur, Seks en Wetenschap voerden de boventoon en op haar manier reflecteerde Zaaris de cultuur van de Terran Republic van het Lisa Star Universum en net als die beschaving baseerden ze hun leven op de vier hoekstenen Mensenrechten, Natuurbescherming, Kunst en Wetenschap. Sapientia, Vita, Ars, Scientia.

De basisfilosofie is:

Het bestuur van Zaaris kende 12 bestuurslagen waarvan de op één na hoogste de Zaaris provincie was. In totaal waren er oorspronkelijk 10 Zaaris provincies. Elke laag leverde een democratisch gekozen vertegenwoordiging af naar de daarboven gelegen laag waarbij de communicatie tussen de lagen bliksemsnel ging. De vertegenwoordigers van de Zaaris pronvincies vormden samen de twaalfde en hoogste laag: de Keizerlijke Raad, die zitting had in het zonnestelsel waar de planeet Zaaris aanwezig was.

Level Unit / gemiddeld aantal eenheden Population
1 Block (10 tot 20 woningen) 100
2 Village (municipaliteit, 100 Blocks) 10.000
3 Province (100 municipaliteiten) 1.000.000
4 State (100 provincies) 100.000.000
5 Planet (100 staten) 10.000.000.000
6 Solar System (100 objecten) 1.000.000.000.000
7 Stellar Group (100 planeetstelsels) 100.000.000.000.000
8 Galactic Sector (10.000 planeetstelsels) 10.000.000.000.000.000
9 Galaxy (1.000.000 planeetstelsels) 1.000.000.000.000.000.000
10 Galactic Group (100 melkwegstelsels) 100.000.000.000.000.000.000
11 Zaaris Province (100 Galactische groepen) 10.000.000.000.000.000.000.000
12 Zaaris (9 Zaaris Provincies) 90.000.000.000.000.000.000.000

In 10871 splitste Ner, en met haar haar complete Zaaris Provincie, zich af in de nasleep met de oorlog met de Vannasnimboekie en vormde het Groot Imperium Ner (GIN).

Tussen de twee blokken, die respectievelijk 90 en 9 procent van de mensheid vertegenwoordigden, ontstond een koude oorlog.
Ner volgde grotendeels de basisfilosofie van Zaaris, maar week fundamenteel af bij het eerste punt: Ner beschouwde alleen zichzelf als waardig voor respect en bescherming en had er geen probleem mee genocide te plegen bij de Vannasnimboekie. Zaaris wel. Ook de vrijheden legden ze ook meer uit in het voordeel van het regime. Punt drie was voor Ner juist weer veel belangrijker dan bij Zaaris waarbij de elite, de hogere rangen, volledig gebruik mochten maken van de lichamen en geesten van de lagere rangen, ongeacht de gevoelens van de lagere rangen.

Voor Zaaris was de kern inclusiviteit en macht maakt verantwoordelijk. Ze hadden een constitutionele monarchie waarin elk ambt, het Keizerschap incluis, gekozen werd door middel van democratische processen en referenda met gekwalificeerde meerderheden. De macht zelf was verdeeld conform de Trias Politica, met nadrukkelijke rollen voor drie andere machten: ambtelijke, journalistieke en maatschappelijke organisaties, de Trias Corpora.

Voor Ner was de kern exclusiviteit en macht maakt recht. De macht berustte bij een kleine elite met absolute bevoegdheden en in het bijzonder bij de Overheer (in het geval van een man) en de Keizerin (in het geval van een vrouw). In de praktijk had Overheer Gravelson Zirkon, afstammeling van Ennef Zirkon, al vanaf de stichting van het GIN de absolute macht, totdat hij door overmoed in 12376 uit zijn haremtoren viel en, na een interim Overheer genaamd Wouter Valentijn, opgevolgd werd door Keizerin Madelina (NIS Sunnydale V: Voetmasseur.).

Ondanks dat Ner qua bevolking 10 keer zo klein was, was haar militaire kracht gelijk aan die van Zaaris.Zaaris beschikte hoofdzakelijk over drie hoofdvloten:

 1. De aanvalsvloot van Zaaris bestond uit diverse zilverkleurige rugbybalvorige ruimteschepen (verhoudingen 3x2) van diverse klassen.

  Formaat in meter / Class schip: Omvang bemanning:Aantal eenheden:
  0,3 x 0,2 SondeNVT100.000.000.000.000.000.000
  3 x 2 DroneNVT 100.000.000.000.000.000.000
  30 x 20 Scout51.000.000.000.000.000.000
  300 x 200 Cruiser5001.000.000.000.000.000
  3.000 x 2.000 Battleship50.0001.000.000.000.000
  30.000 x 20.000 Command Carrier5.000.0001.000.000.000

 2. De verdedigingsvloot bestond uit diverse goudkleurige sferoïde ruimteschepen (verhoudingen 3x2) van diverse klassen.

  Formaat in meter / Class schip: Omvang bemanning:Aantal eenheden:
  0,3 x 0,2 SondeNVT100.000.000.000.000.000.000
  3 x 2 DroneNVT 100.000.000.000.000.000.000
  30 x 20 Scout51.000.000.000.000.000.000
  300 x 200 Cruiser5001.000.000.000.000.000
  3.000 x 2.000 Battleship50.0001.000.000.000.000
  30.000 x 20.000 Command Carrier5.000.0001.000.000.000


 3. De elite vloot: ZEV.

Keizer Teros van Zaaris en Keizerin Madelina van Ner sloten de definitieve vrede in 12401 waarbij Ner zich weer aansloot bij Zaaris.

Eén procent van de mensheid, ongeveer 1.000 melkwegstelsels, was neutraal tenopzichte van Zaaris en Ner en hun bevolkingen, culturen en strijdkrachten waren grotendeels onbekend. Tien procent daarvan was wel bekend en had grotendeels goede betrekkingen met beide machtsblokken. Weer tien procent daarvan hadden regimes die erger waren dan die van Ner en die gedroegen zich meer als een soort piratennesten. Na de hereniging van Zaaris en Ner bleven deze piratennesten een bron van gevaar.