Vampiers.

Oorspronkelijk: 2020

Extract uit de 'Encyclopedie van Quest (Njitnelav)'.

(laatst bijgewerkt november 1990 door 'Bijtertje 66'))

Definitie

Vampier (bloedzuigend mensachtig wezen): Een tot vampier gemuteerde mens.
Transformatie

Transformatie geschied via de volgende procedure:

 1. Besmetting van de mens met lichaamsvloeistoffen van de vampier. Dit kunnen alle vloeistoffen zijn die een vampier kan aanmaken. In essentie dezelfde soort vloeistoffen als een normaal mens. Het beste werken die vloeistoffen die de vampier in redelijke hoeveelheden kan produceren;
 2. Zodanig bloedverlies, vaak door het drinken van het bloed van de mens door de vampier, dat de dood erop volgt; en
 3. Automatische transformatie van de mens tot vampier. N.B. de nieuwe vampier beschikt direct over alle eigenschappen van de vampier en kan zelf direct nieuwe vampiers aanmaken.
Seksuele opwinding of stress bij zowel mens als vampier versnelt dit proces aanzienlijk omdat het bloed dan sneller pompt en het virus nog sneller verspreidt.
Een bijzondere rol spelen de amygdalae. Deze delen in de hersenen worden als eerste getransformeerd door het virus dat Ambrovitale en zesdimensionale hypernucleonen bevat. Naast de bijzonder meerdimensionale eigenschappen waardoor vampiers superkrachten krijgen veranderen de amygdalae in een soort emotionele batterijen waardoor het geweten verdwijnt en de agressie en het libido toenemen. Vampiers worden geregeerd door hun 'Es'. Voor hen is het een drug.
Voortplanting

Naast transformatie van een mens door een vampier, kunnen vampiers zich ook op een seksuele manier voortplanten. Het is omslachtiger en langzamer, maar vampiers hebben per definitie een dusdanig sterk libido dat ze deze methode niet kunnen weerstaan.
Nadeel echter is dat bij een vampier/vampier combinatie er een 33% kans is dat de ongeboren vampier reeds in de baarmoeder tanden krijgt en daarom een gevaar vormt voor de moeder. Daarom hebben veel vampiers de voorkeur voor een mens/vampier combinatie waaruit Dhampirs geboren worden. Dit zijn wezens die veel van de eigenschappen van vampiers hebben, maar niet de noodzaak tot het drinken van bloed. Dat maakt Dhampirs tot de meest loyale dienaren van volbloed vampiers en ze zijn ideaal om ongemerkt gemeenschappen te infiltreren en te saboteren. Veel vampiers die kiezen voor een mens/vampier relatie doen dat ook omdat ze mensen opwindend lekker vinden. Vooral als ze niet direct er voor open lijken te staan en de mensen weten dat ze met vampiers te maken hebben, is het voor vampiers een uitdaging om een mens te veroveren door verleiding. Hoe groter de uitdaging, des te zoeter de overwinning. Hoe mooier, intelligenter, moediger, onschuldiger en nobeler de mens, des te beter wordt genoten van het liefde bedrijven met die mens. Het openbreken van bestaande mens/mens relaties wordt gezien als de allerheerlijkste verovering. Het ontrouw maken van trouwe mens/mens koppels stimuleert hun creativiteit en wordt gezien als kunst van de hoogste orde die wordt bezongen in gedichten en liederen. De Dhampirs die hieruit geboren worden staan in hoog aanzien en bekleden hoge rangen.
Er is verder een groot verschil van hoelang mensen een verleiding kunnen weerstaan. De mentaal meest weerbare mannen kunnen maximaal een mooie vampiervrouw 100 seconden weerstaan. De mentaal meest weerbare vrouwen kunnen maximaal een vampierman 100 dagen weerstaan, nadat die vrouw door de vampier is ontvoerd en constant 24/7 wordt verleid. De gemiddelde mens zal, ongeacht geslacht, een vampier hoogstens 10 seconden een verleiding kunnen weerstaan. In de hele geschiedenis van de mensheid zijn er per millennium hoogstens 4 mensen die volledig immuun zijn voor bovennatuurlijke verleiding. En zelfs die zijn nog eventueel te verleiden of te chanteren op een conventionele, menselijke, manier. De superieure kracht tenslotte van een vampier zorgt er voor dat het niet kunnen verleiden van een mens geen beletsel is om voortplanting te doen plaats vinden. Vampiers zijn er daarom ook trots op dat voortplanting altijd zal plaatsvinden wanneer ze ook maar willen, ongeacht de wens van de betrokken mens.
Eigenschappen

Bijzondere eigenschappen van vampiers, die overigens niet allemaal echt goed bewezen zijn:

 1. Lang leven (oudste vampier geregistreerd 5.000 jaar);
 2. Telepathie (inclusief 3D hypnose);
 3. Telekinese;
 4. Biokinese;
 5. Teleportatie;
 6. Macht over dieren;
 7. Macht over het weer;
 8. Transformatie tot dieren zoals wolven en vleermuizen;
 9. Transformatie tot mist en regen;
 10. Hypersnelheid (net boven mach 1);
 11. Supersterk (10 ton opdrukken);
 12. Levitatie (neveneffect telekinese);
 13. Snelgenezing;
 14. Onweerstaanbaarheid op het seksuele vlak en absoluut meesterschap op het gebied van liefdebedrijven (absolute verleidingsmacht, zie paragraaf 'Voortplanting'); en
 15. Supervruchtbaarheid (inclusief veel gedocumenteerde gevallen van superfecundatie).
Zoals gezegd, niet alles op deze lijst is bewezen en het lijkt ook zo te zijn dat het ook afhangt van de oorspronkelijke mens. Een 'zesje' of lager (99,99% van de mensheid) van een gewone mens zal nooit al die eigenschappen kunnen hebben en een 'acht' of hoger zal wel alles kunnen.
Bestrijding

Voornaamste vijanden van vampiers zijn de zogenaamde vampierjagers. Voornaamste families zijn de families Van Helsing, Summers, Winchester en Grimm.
Niet bevestigde berichten zeggen dat alleen het nest van de vampier die bekend staat als Dracula nog bestaat.

Niet bevestigde methoden voor het bestrijden c.q. vernietigen van vampiers:

 1. Wijwater;
 2. Religieuze symbolen (Christelijke kruis hoofdzakelijk);
 3. Houten staak door het hart;
 4. Zonlicht (vermoedelijke specifieke UV golflengtes);
 5. Onthoofding; en
 6. Zilveren voorwerpen (rapporten stellen dat deze methode het meest efectief zou zijn).
Het strekt tot aanbeveling dat een persoon die vampiers bestrijd van nature resistent is tegen hypnose. Daarnaast is het mogelijk dat een persoon zich bekwaamt in het verzetten tegen hypnose.
Extinctie

Het voortbestaan van vampiers is sterk in het geding volgens bepaalde bronnen. Vooral de families Van Helsing, Summers en Winchester zijn stevig aan de slag om de mensheid tegen vampiers te beschermen. Naar verluidt is het enige vampiersnest dat nog bestaat dat van de beroemde graaf Dracula en zijn naaste familie is. Zoals bij de meeste nesten geldt is de locatie een strikt geheim.
Bekende vampiers

Voornaamste bekende vampiers:

 1. Graaf Orlok;
 2. Varney;
 3. Graaf Dracula;
 4. Lilith Dracula (dochter van);
 5. Graaf Yorga;
 6. Graaf Vranculas;
 7. Iks;
 8. Jerry Dandrige;
 9. Lothos;
 10. Heer Ruthven; en
 11. The Master Heinrich Joseph Nest.